Giá từ 200 to 2,500,000
Diện tích từ 10 m2 to 1,000 m2
Các tính năng khác

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Admin - Quản lý sản phẩm

Phone: 0919 05 49 05
Email: info@1bds.vn

Chuyên viên Marketing

Phone: 0919 05 49 05
Email: info@1bds.vn

Trưởng phòng kinh doanh

Phone: 0919 05 49 05
Email: info@1bds.vn

Giám đốc sàn giao dịch

Phone: 0919 05 49 05
Email: info@1bds.vn

thông tin thêm về cơ hội nghề nghiệp

So sánh