Taka Garden

Tân An, Long An
 • Đang mở bán

 • 136.202 m2

 • Nhà Phố

Taka Garden

Tân An, Long An
 • Đang mở bán

 • 136.202 m2

 • Nhà Phố

Resort & Villas

New york, USA
 • Under Construction

 • 1000 - 1500 Sq ft

 • Villa

Cát Tường Phú Hưng

Đồng Xoài, Bình Phước
 • Đang mở bán

 • 92.7ha

 • Đất nền - Nhà Phố

Rạng Đông Aurora IP

Nam Định, Việt Nam
 • Đang mở bán

 • 500000ha

 • Khu Công Nghiệp

Cát Tường Phú Sinh

Đức Hòa, Long An
 • Đã triển khai

 • 122ha

 • Đất nền - Nhà Phố